Salgsbetingelser

INNFØRING

Dette kjøpet er regulert av følgende standardvilkår for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres primært av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Disse lovene gir forbrukere ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke tolkes som begrensning av lovfestede rettigheter, men setter heller ut partenes grunnleggende rettigheter og plikter for transaksjonen.

Vilkårene og betingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For bedre forståelse av disse vilkårene, vennligst se Forbrukertilsynets veiledning her.

AVTALEN
Avtalen består av disse vilkårene, informasjon gitt i bestillingsløsningen og eventuelt avtalte vilkår. Ved uoverensstemmelse mellom informasjonen, går det som er spesifikt avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil også suppleres av relevante lovgivningsbestemmelser som styrer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

PARTENE
Selgeren er HYPETRADE AS, paulsen@hypetrade.no, organisasjonsnummer 926 874 829, og vil heretter omtales som selgeren.

Kjøperen er forbrukeren som legger inn bestillingen og vil heretter omtales som kjøperen.

PRIS
Den angitte prisen for produktet og tjenestene er den totale prisen kjøperen skal betale for varer levert til norske adresser. Denne prisen inkluderer alle skatter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selgeren ikke har informert kjøperen om før kjøpet, skal ikke bæres av kjøperen. Kjøperen er ansvarlig for skatter og avgifter for varer sendt til adresser utenfor Norge.

INNGÅELSE AV AVTALEN
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt inn bestillingen sin til selgeren.

Avtalen er imidlertid ikke bindende hvis det er typografiske eller inntastingsfeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den andre parten visste eller burde ha visst at en slik feil eksisterte.

BETALING
Selgeren kan kreve betaling for produktet fra det tidspunktet det sendes fra selgeren til kjøperen.

Hvis kjøperen bruker et kredittkort eller debetkort for betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingstidspunktet. Kortet belastes samme dag som produktet sendes.

I tilfelle betaling via faktura, vil fakturaen bli utstedt til kjøperen ved forsendelse av produktet. Forfallsdatoen vil bli oppgitt på fakturaen og er minst 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfaktura.

LEVERING
Levering anses som skjedd når kjøperen eller deres representant har overtatt varen.

Leveringstiden er 6-10 arbeidsdager.

Hvis leveringstiden ikke er oppgitt i bestillingsløsningen, skal selgeren levere varene til kjøperen uten unødig opphold og senest 30 dager etter at ordren ble plassert av kunden. Varene skal leveres til kjøperen med mindre annet er avtalt mellom partene.

RISIKO VED PRODUKTET
Risikoen for produktet går over til kjøperen når de, eller deres representant, har mottatt varene i samsvar med § 6.

ANGRERETT
Med mindre avtalen er unntatt fra angreretten, kan kjøperen trekke seg fra kjøpet av produktet i samsvar med angrerettloven.

Kjøperen må varsle selgeren om bruk av angreretten innen 14 dager fra datoen fristen begynner å løpe. Alle kalenderdager er inkludert i fristen. Hvis fristen utløper på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Fristen for å utøve angreretten anses overholdt hvis meldingen sendes før utløpet av fristen. Kjøperen har bevisbyrden for at angreretten er utøvd, og meldingen skal derfor gjøres skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Fristen for å utøve angreretten begynner:

For kjøp av enkeltartikler, fra dagen etter at varen(e) er mottatt. For salg av abonnement eller hvis avtalen innebærer regelmessig levering av identiske varer, begynner fristen fra dagen etter at